Program 2023:                 Kulturmindeforeningen arrangerer og afholder årligt en række arrangementer, der tager afsæt i lokale historiske fortællinger, steder og begivenheder.


På denne side finder du foreningens kommende arrangementer.

Medlemmer, der har oplyst deres e-mail får invitation tilsendt på mail.


Du kan se vores kommenende begivenheder til højre under arrangementer.

Kommende arrangement:


Kulturmindeforeingen indkalder til ordinær ordinær generalforsamling i Kulturmindeforeningen Nykøbing Falster


Generalforsamlingen afholdes
Torsdag den 23 marts 2023 kl. 19.00
i Galleri Finnermann,
Slotsgade 30, 4800 Nykøbing F. Kl. 19.00


med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag fremsendes til Anita Ulrik Sørensen anulrik@gmail.com


Efter generalforsamlingen fortæller Nina Ravn Munk, udviklingskonsulent Guldborgsund Kommune om visionsprojektet for udvikling af Nykøbing F. Havn


AD. 5. Indkomne forslag

Bladet By og Land leveres ikke længere til Museumsbutikken i Færgestræde.
Hidtil har foreningen afholdt udgiften til levering af 30 eksemplarer af By og Land til Museumsbutikken, som foreningens medlemmer, har haft mulighed for at afhente gratis.
Bestyrelsen vil i stedet henvise de af foreningens medlemmer, der ønsker bladet, at tegne et direkte abonnement med Landsforeningen. Dette abonnement kan erhverves med rabat. Med denne løsning stilles foreningens medlemmer lige.

AD. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
 Anita Ulrik Sørensen (modtager genvalg)
 Ingegerd Bejbro (modtager genvalg)
 Marianne Reinhardt (modtager genvalg)
 Karsten Mouritsen (modtager genvalg)
 Tom Ahlqvist (modtager ikke genvalg)

Der er en vakant bestyrelsespost der kan besættes. Foreningens vedtægter foreskriver, at bestyrelen kan bestå af op til 10 medlemmer.


På bestyrelsens vegne

Anita Ulrik Sørensen, formand

Arrangementer

Program 2023:


Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19
Foredrag om Den levende bygningsarv af
arkitekt Anders Brüel fra Realdania By & Byg.

Frisegade 25,
4800 Nykøbing F.

Entrépris:
gratis for medlemmer
kr. 75,- for ikke-medlemmer


Torsdag den 23. marts 2022 kl. 19

Generalforsamling og oplæg om

Helhedsplanen for Nykøbing Havn

på Galleri Finnermann

Slotsgade 30,

4800 Nykøbing F. Torsdag den 7. december 2023 kl. 18:30
Julekoncert med Voci Fluenti

på Kumus, Fuglsang Kunstmuseum Nystedvej 73 C, 4891 Toreby L

Entrépris:
gratis for medlemmer
Kr. 100,- for ikke-medlemmer