Bliv medlem af Kulturmindeforeningen


Der er mange grunde til at blive medlem:

 

1. Du ønsker at have en stemme i lokalsamfundet og være med til at bevare og værne om gamle bygninger, bybilleder og lignende af kulturel værdi.
Du kan være med til at kæmpe for at bevaringsværdige bygninger ikke rives ned, uden at det er overvejet om de kan sættes i stand, samt at man såvidt det er muligt prøver at bevare den sjæl, der kan være ved et hus, når det istandsættes.


2. Du får foreningens årbog om et kulturelt emne fra lokalområdet.
Bogen udgives hvert år i november i forbindelse med et lanceringsarrangement, hvor bogen udleveres eller udsendes til medlemmerne som en julegave.


3. Du får fri adgang sammen med din ægtefælle/samlever til Museum Lolland-Falsters udstillinger i Nykøbing F.


4. Du får mulighed for at deltage i Kulturmindeforeningens arrangerede ture til medlemspris.


5. Du får tilsendt program for Kulturmindeforeningens og Museets fælles foredragsrække over kulturhistoriske og lokalhistoriske emner.


6. Du har mulighed for at deltage i et aktivt forum med stor interesse for bygningsbevaring, historie og kultur.


7. Du får adgang til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs blad By og Land, som udgives 4 gange om året (afhentes i museumsbutikken i Færgestræde 1A), eller ved direkte abonnement hos Landsforeningen kan du få det tilsendt på adressen for et meget favorabelt beløb, da Kulturmindeforeningen er medlem af Landsforeningen.

Læs evt. mere om By og Land herMedlemskontingent:

Husstand kr. 225,- (inkl. 1 årbog)

Firma kr. 600,- (inkl. 2 årbøger)


Ønskes medlemsskab skal henvendelse ske til formand Anita Ulrik Sørensen, tlf. 30 63 63 70 eller skriv til
anulrik@gmail.com


Indbetaling skal ske til til vores bank i Nordea reg. 2650 kontonr. 6755719879

Husk at anføre dit fulde navn eller firma.


Foreningen samarbejder med Museum Lolland-Falster, som er det statsanerkendte kulturhistoriske museum i Lolland og Guldborgsund kommuner.


Læs mere på museets hjemmeside:

www.museumlollandfalster.dk


Kontakt

Om medlemskab kontakt:

Formand Anita Ulrik Sørensen

Bramstedvej 4

4872 Idestrup

Tlf.: 30 63 63 70

Mail: anulrik@gmail.com

 

Vedr. tilmelding til arrangementer:

Bestyrelsesmedlem, sekretær

Marianne Reinhardt

Tlf.: 40 27 65 30

Mail: mari.reinhardt@outlook.dk

 

Bestyrelsen:

Anita Ulrik Sørensen. formand

Ingegerd Bejbro, næstformand

Karsten Mouritsen, kasserer

Marianne Reinhardt, sekretær

Jørn Eli Petersen, medlem

Lene Vind, medlem

Tom Ahlquist, medlem

Rasmus Hee Haastrup, medlem

Ole Olsen, medlem

Dan Romme, medlem .

 

Bliv medlem af Kulturmindeforeningen


Der er mindst 6 gode grunde til at blive medlem:

 

1. Du får foreningens årbog om et kulturelt emne fra lokalområdet. Bogen udgives hvert år i november og udsendes til medlemmerne som en julegave.


2. Du får fri adgang sammen med din ægtefælle/samlever til Museum Lolland-Falsters udstillinger i Nykøbing F.


3. Du får mulighed for at deltage i Kulturmindeforeningens arrangerede ture til medlemspris.


4. Du får tilsendt program for Kulturmindeforeningens og Museets fælles foredragsrække over kulturhistoriske og lokalhistoriske emner.


5. Du har mulighed for at deltage i et aktivt forum med stor interesse for bygningsbevaring, historie og kultur.


6. Du får adgang til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs blad By og Land, som udgives 4 gange om året (afhentes i museumsbutikken i Færgestræde 1A), eller ved direkte abonnement hos Landsforeningen kan du få det tilsendt på adressen for et meget favorabelt beløb, da Kulturmindeforeningen er medlem af Landsforeningen.

Læs evt. mere om By og Land her


Medlemskab kan tegnes ved henvendelse i museumsbutikken i Færgestræde 1A i Nykøbing F.

Du kan også ringe til formanden Anita Ulrik Sørensen, tlf. 30 63 63 70

Medlemskontingent:

Husstand kr. 200,- (inkl. 1 årbog)

Firma kr. 575,- (inkl. 2 årbøger)Foreningen samarbejder med Museum Lolland-Falster, som er det statsanerkendte kulturhistoriske museum i Lolland og Guldborgsund kommuner.
Læs mere på museets hjemmeside:

www.museumlollandfalster.dk 

 


Kontakt

Om medlemskab kontakt:

Formand Anita Ulrik Sørensen

Bramstedvej 4

4872 Idestrup

Tlf.: 30 63 63 70

Mail: anulrik@gmail.com

 

Vedr. tilmelding til arrangementer:

Bestyrelsesmedlem, sekretær

Marianne Reinhardt

Tlf.: 40 27 65 30

Mail: mari.reinhardt@outlook.dk

 

Bestyrelsen:

Anita Ulrik Sørensen. formand

Ingegerd Bejbro, næstformand

Karsten Mouritsen, kasserer

Marianne Reinhardt, sekretær

Jørn Eli Petersen, medlem

Lene Vind, medlem

Tom Ahlquist, medlem

Rasmus Hee Haastrup, medlem

Poul-Henrik Pedersen, medlem

Kirsten Tvermoes, medlem .

 

Bliv medlem af Kulturmindeforeningen


Der er mindst 6 gode grunde til at blive medlem:

 

1. Du får foreningens årbog om et kulturelt emne fra lokalområdet. Bogen udgives hvert år i november og udsendes til medlemmerne som en julegave.


2. Du får fri adgang sammen med din ægtefælle/samlever til Museum Lolland-Falsters udstillinger i Nykøbing F.


3. Du får mulighed for at deltage i Kulturmindeforeningens arrangerede ture til medlemspris.


4. Du får tilsendt program for Kulturmindeforeningens og Museets fælles foredragsrække over kulturhistoriske og lokalhistoriske emner.


5. Du har mulighed for at deltage i et aktivt forum med stor interesse for bygningsbevaring, historie og kultur.


6. Du får adgang til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs blad By og Land, som udgives 4 gange om året (afhentes i museumsbutikken i Færgestræde 1A), eller ved direkte abonnement hos Landsforeningen kan du få det tilsendt på adressen for et meget favorabelt beløb, da Kulturmindeforeningen er medlem af Landsforeningen.

Læs evt. mere om By og Land her


Medlemskab kan tegnes ved henvendelse i museumsbutikken i Færgestræde 1A i Nykøbing F.

Du kan også ringe til formanden Anita Ulrik Sørensen, tlf. 30 63 63 70

Medlemskontingent:

Husstand kr. 200,- (inkl. 1 årbog)

Firma kr. 575,- (inkl. 2 årbøger)Foreningen samarbejder med Museum Lolland-Falster, som er det statsanerkendte kulturhistoriske museum i Lolland og Guldborgsund kommuner.
Læs mere på museets hjemmeside:

www.museumlollandfalster.dk 

 


Kontakt

Om medlemskab kontakt:

Formand Anita Ulrik Sørensen

Bramstedvej 4

4872 Idestrup

Tlf.: 30 63 63 70

Mail: anulrik@gmail.com

 

Vedr. tilmelding til arrangementer:

Bestyrelsesmedlem, sekretær

Marianne Reinhardt

Tlf.: 40 27 65 30

Mail: mari.reinhardt@outlook.dk

 

Bestyrelsen:

Anita Ulrik Sørensen. formand

Ingegerd Bejbro, næstformand

Karsten Mouritsen, kasserer

Marianne Reinhardt, sekretær

Jørn Eli Petersen, medlem

Lene Vind, medlem

Tom Ahlquist, medlem

Rasmus Hee Haastrup, medlem

Poul-Henrik Pedersen, medlem

Kirsten Tvermoes, medlem .