kulturmindeforeningen.dk

KULTURMINDEFORENINGEN

NYKØBING F.

Kommende aktivitet:                 


Tirsdag den 12. mart kl. 19.00   

Generalforsamling kl. 19-20 (kun for medlemmer)

Kl. 20.00 Foredrag om Femern udgravningen,
v/ Museumsinspektør Bjørnar Måge
(for alle,pris for ikek medlemmer  60 kr. pr. pers. ) 

Sted:
Hovedbiblioteksalen Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing F.

Generalforsamlingen afholdes jf. dagsorden i Kulturminde-foreningens vedtægter, som du kan finde på hjemmesiden under vedtægter. Se ovenfor på siden.

Femern-projektet har været og er et af Danmarks største og teknisk mest udfordrende arkæologiske projekter, hvor arkæologerne er blevet udfordret såvel teknisk, logistisk og vejrmæssigt i deres søgen efter at afdække udgravningsområdets forhistorie og de er suc-cesfulde.
Ved mange arkæologiske udgravninger, der er gennemført forud for anlæggelsen af Femern forbindelsen, øst for Rødbyhavn, er der således fremkommet mange spor af, hvordan mennesker i forhistorisk tid levede i, med og af området
. Ved udgravningerne er der gjort fund, der i tid stækker sig fra sen palæolitikum (Ahrensburgkultur, ca. 10.500 f. Kr. - 9000 f. Kr.) til vikingetid/tidlig middelalder. Fund som hver især, fra de store, som hulbælte og fiskegærder, til de små, som en halv vindruekerne, har været med til at nuancere og udbygge vor viden om tidligere tiders "Lollikers" liv og levned.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Nykøbing F. Folkeunisersitet.     
Sted: Hovedbliotekets foredragssal, Rosenvænget 17, 4800 nykøbing 

  


 


Arrangementer

Program 2018-19:


Lørdag 22. september 2018, kl. 13.30 Eftermiddagstur til Aaastrup Kirke og      Moseby Prræstegård (afviklet)


Tirsdag den 9. oktober 2018, kl. 19.00 Foredrag om en flygtnings beretning,

Sted: Rosenvænget, Nykøbing F.(afviklet)


Fredag den 16. november 2018, kl. 14.00 Bogpræsentation om posthuse.     

Sted: Pitstop i Idestrup (afviklet)


Tirsdag den 4. december 2018, kl. 19.00 Julearrangement. med kor Voci fluenti,støttet af Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune.

Koret bliver efterfulgt af julecauserier       museum obscurum,       

Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F. (afviklet)


Tirsdag den 5. februar 2019, kl. 19.00 Foredrag om arkitekten Kaare Klint,

Sted: Rosenvænget 17, Nykøbing.F. (afviklet)


Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 19.00 Generalforsamling

Efterfulgt kl. 20.00 af foredrag om Femern udgravningen,     

Sted: Rosenvænget 17, Nykøbing F.